Home

Piet Van Cauwenberg

Als vrijdenker en non-conformist flirt auteur en levensgids Pieter Van Cauwenbergh graag met de grenzen van het bewustzijn. De stijl van Pieter is op zijn minst onomfloerst en recht voor de raap te noemen: hij benoemt de dingen gewoon zoals ze zijn en schuwt daarbij de confrontatie nooit. Om de illusie van de zintuiglijke wereld te doorprikken, moeten alle dogma's, regels, conventies en wetten worden doorprikt - zelfs de wetten van oorzaak en gevolg. Dan pas is de mens in staat in alle vrijheid over zijn eigen lot te beschikken. Tenminste, voor zij die bereid zijn het pad van de waarheid te bewandelen.

Het soort iconoclasme waarvoor Pieter vandaag de dag pleit, heeft echter weinig te maken met het afbreken van de bestaande heiligenhuisjes. Integendeel, de ware moderne iconoclast breekt helemaal niets af (afbreken is immers conflict) maar zoekt altijd het midden tussen de extremen. Het zijn precies deze extremen (of tegengestelden) die de mens verhinderen om vrij te zijn. We kiezen namelijk radicaal voor het ene en verwerpen het andere. Is dat vrijheid?

Om zijn workshops en personal coaching te ondersteunen, ontwikkelde Pieter de Spiegeltest - een visuele graadmeter voor de menselijke geconditioneerdheid. De Spiegeltest is echter geen wondermiddel voor vrijheid of een short cut naar het ultieme Geluk, maar veeleer een betrouwbare barometer die u in staat stelt om zélf inzichten te verwerven in uw innerlijke leefwereld - het verlengstuk van uw 'uiterlijke' wereld. Slechts door het bekende in vraag te stellen kan het onbekende zich manifesteren.

Meer weten over Pieters werkwijze en de spiegeltest?

www.pietvancauwenbergh.eu
info@pietvancauwenbergh.eu

Contact

info @ piramidions.nl

Login