Home

Jan van Rouwendal
Jan van Rouwendal brengt harmonie in groepen, waarbij alles bespreekbaar is. Personen voelen zich veilig bij Jan en durven uit te spreken wat ze denken. Complexe problemen en processen worden snel geanalyseerd en eenvoudig en kernachtig gepresenteerd. Organisaties krijgen een scherp inzicht in de problemen en oplossingsmogelijkheden.

Jan geeft zicht op de bijzondere kwaliteiten van leiders en teamleden. Hij zet daarmee personen in hun kracht, waardoor er opbouwende feedback vanuit de groep mogelijk is. Jan voelt de aannames, verwachtingen en oordelen binnen de groep aan. Hij kan ze op een inspirerende confronterende manier inzichtelijk maken en zal er voor zorgen dat ze oplossen. Ook ziet hij welk aansturing nodig is om de groep te laten groeien. Hij zal de leiders en hun team daarin begeleiden vanuit praktijkervaringen.

In sessies maken leiders en professionals kennis met het verschil tussen denken en voelen. Door leiders bij hun zelfbeeld, bevlogenheid, talenten, intuïtie en gevoel te brengen, krijgen ze zicht op hun onbewuste handelen en het effect hiervan op zichzelf en de omgeving. De leider krijgt meer inzicht in het nemen van beslissingen bij complexe situaties. Er onstaat bevlogenheid!

Contact

info @ piramidions.nl

Login