Home

Joan Elkerbout en Priscilla van Lierop

Rev. Joan Elkerbout (1970) is Nederland’s eerste Interspiritueel Voorganger en medeoprichtster van het Interspiritueel Seminarie, alsook van de Werkplaats voor Wijsheid als Ambacht. In juni 2009 werd zij ingewijd als Interfaith Minister aan het One Spirit Interfaith Seminary te New York.

Interspiritualiteit komt in Nederland veel voor in de wijze hoe veel mensen denken, echter als benoemde en erkende stroming is het nog weinig bekend. Interspiritualiteit erkent de universele wijsheid en compassie in elke traditie en maakt een studie van de verschillende zienswijzen op diezelfde onveranderlijke kern. Tevens wordt de verantwoordelijkheid om deze wijsheid te integreren in het eigen leven aangesproken en aangemoedigd – passend bij het eigen vermogen.


Na haar opleiding tot maatschappelijk werkster is zij – samen met haar partner en collega Priscilla – jarenlang werkzaam geweest als trainer vanuit hun eigen trainingsbureau Vogelvrij. Tevens werkte zij vanuit Stichting Vogelvrij als hulpverlener bij en voorlichter over het trauma als gevolg van pesten. Op bescheiden schaal doet zij dit nog steeds, samen met Priscilla. Ze is mede-auteur van het boek Platgetrapt over dit trauma.


Sinds de ommezwaai in haar carrière houdt zij zich nu voornamelijk bezig met de studie en integratie van wijsheid en mystiek in het dagelijks leven op velerlei terreinen. De wereldreligies zijn daarin onder meer een inspiratiebron. Joan geeft dit vorm door de oprichting van en leiding aan het Interspiritueel Seminarie – naar voorbeeld van en in nauwe vriendschap met het seminarie dat zij zelf volgde in New York – en de Werkplaats voor Wijsheid als Ambacht. Tevens vervult zij – als Rev. Joan – een bescheiden rol in het voorgaan van (inter)spirituele huwelijksvieringen en kindzegeningen, alsook als (inter)spiritueel counselor.
Naast Interspiritueel Voorganger en maatschappelijk werkster is Joan tevens Master Practitioner NLP en is zij geschoold en getraind in het Enneagram, Voice Dialogue en het Linden Boundary Model (facilitator). Haar persoonlijke interesse gaat uit naar (inter)spiritualiteit en mystiek.


Joan kent een voorliefde voor authenticiteit. Het liefst schept zij ruimte en tijd waarin mensen kunnen en mogen zijn wie zij zijn, een werkplaats tevens om te mogen worden ‘hoe wij bedoeld zijn’. Ditzelfde schept zij voor zichzelf, beseffende het belang daarvan, zowel voor ons zelf alsook voor de samenleving. Zij spreekt gemakkelijk uit eigen ervaring en is (graag) fijngevoelig in de keuze van haar woorden. Joan kan niet anders dan gehoor geven aan haar gevoel van roeping en zijn wie wij werkelijk is. Zij is een spiritueel mens, maar leeft met de ‘poten stevig op de grond’.


Priscilla (Sil) van Lierop (1972) is trainer, consultant en inspirator voor het bedrijfsleven en non-profit organisaties op het gebied van communicatie, bezieling en authentiek leiderschap. Vooral wanneer een cultuurverandering gewenst is of wanneer een team, afdeling of heel het bedrijf op het vlak van de onderlinge communicatie transparanter en effectiever wil worden of eenvoudigweg inspiratie en out-of-the-box denken nodig heeft, stapt zij graag in het proces met haar uitdagende en eigenwijze programma’s om de ware aard van (persoonlijk) leiderschap van elke betrokkene – van de mensen op de werkvloer tot de directie – aan te boren. Docente (en trainer) is zij aan het Interspiritueel Seminarie en aan de Werkplaats voor Wijsheid als Ambacht. Tevens is zij medeoprichtster van beide scholen.
Directeur is zij van haar eigen bedrijf SilConsultancy, alsook van Vogelvrij en Stichting Vogelvrij (actief op het gebied van hulpverlening bij pesten). Een soortgelijke rol vervult zij voor het Interspiritueel Seminarie en de Werkplaats voor Wijsheid als Ambacht.

Naast rijkserkend docente weerbaarheid, maatschappelijk werkster en Internationaal NLP Trainer is zij geschoold en getraind in het gebruik en de toepassing van het Double Healix Model, het Enneagram, Voice Dialogue en het Linden Boundary Model (facilitator).

Haar persoonlijke interesse gaat tevens uit naar (inter)spiritualiteit en mystiek. Ook heeft zij de zwarte band Karate op haar naam staan.
Samen met Joan schreef zij het boek Platgetrapt over het trauma als gevolg van pesten.

Tevens schreef zij het kinderboek Mieren in je buik, waarin het thema weerbaarheid voor kinderen rode draad is. Daarbij schreef zij een bijbehorende handleiding voor ouders, zodat ook zij de boodschap van het boek leren kennen alsook richtlijnen hoe dergelijke thema’s met je kind te bespreken.
Het karakter van Priscilla laat zich kenmerken door een oprechte belangstelling voor de ander, het kunnen kijken zonder oordeel, beschikbaar willen zijn en het beste in mensen naar boven kunnen halen. Humor, een Bourgondische levensstijl, spiritualiteit en aardsheid zijn ook beschrijvingen die op haar van toepassing zijn. Alsook dat zij een pionier in hart en nieren is; zij bewandelt graag wegen waar nog weinigen gingen. Tevens is zij een zeer getalenteerd hobbykok.

Contact

info @ piramidions.nl

Login